۲۲ مرداد

گاورنرآسانسور

گاورنرآسانسور:
عملکرد گاورنر آسانسور ترکیبی از سیستم الکترونیکی و مکانیکی است که کار اصلی آن متوقف کردن کابین در هنگامی که سرعت آسانسور بیشتر از حد نامی است .

انواع گاورنر:
گاورنر با حرکت عمودی یا پاندولی
گاورنر سانترفیوژی یا گاورنر گریز از مرکز

گاورنر پاندولی:
گاورنر پاندولی دارای اهرمی در قسمت میانی و در دور محور حرکت نوسان داشته است
و فرکانس یا چرخش واکنش اهرم با سرعت آسانسور هماهنگ است.
زمانی که آسانسور شتاب بیشتری بگیرد نوسان اهرم بیشتر وباتحریک میله محرک، زبانه پائینی اهرم با درگیری به چرخ گاورنر باعث متوقف شدن آن میشود.
زمانی که سرعت آسانسور استاندارد و طبق سرعت نامی است، حرکت پاندولها به صورت نرمال میباشد.
اما زمانی که سرعت بیشتر از سرعت نامی شود، تواتر حرکت اهرم ها زیاد شده و باعث پرتاب اهرمها به سمت بیرون و قفل شدن گاورنر و توقف آن میگردد.

گاورنر سانتریفیوژی:
از یک بدنه اصلی تشکیل شده که در آن چرخ دوار و اهرم بصورت افقی وجود دارد،همچنین درون این گاورنرها یک سنسور الکتریکی تعبیه شده است.زمانی که سرعت حرکت کابین به بیش از مقداربرسد اهرم مکانیکی به درون قسمت تو رفتگی چرخ دوار میرود و درون هم قفل میشوند.

گاورنروهمچنین…گاورنر
و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایتلینک خارجی

اشتراك گذاري

پاسخ خود را ثبت کنید